Терминологичен Речник
просторъ  
просторъ м психол. Досег ( προσβολή, ἡ ) . Това е начинът, по който работи осезанието. То схваща гъстото, рядкото, кръглото (стига тялото да е малко), както и други подобни форми, чрез единия досег с предмета: днѣмь просторомь ѡсꙗꙁанемь обьѧт  астое же  рѣдъко  обьлое гда есть мало  етер ѡбраꙁ ЙЕ Бог 192а5 – 8 Син. пркосъ Сем. гн. дѹша, ѹвьство, осѧꙁань, прѩть, твортво, обраꙁъ, грѹдво, гладъко, сѹхо, влъгъко, дебело, тьнъко, горѣ, долѹ, мѣсто, вельство, ѧсто, рѣдъко, обьло