Терминологичен Речник
пророкъ  
пророкъ м икон. Пророк ( προφήτης, ου, ὁ ) . Като средство за възпитание на човешкия род:  раꙁленꙑм слам, ꙁаконъмь, пр͠ркꙑ, мже тъщмое бꙗше грѣхѹ отърѣꙁане ЙЕ Бог 222b 9 – 223а 3 Син. профтъ Сем. гн. стротельство, съпасень