Терминологичен Речник
пропонъть  
пропонъть - ж геогр. Мраморно море ( Προποντίς, ιδος, ἡ ) , вътрешно море, част от Атлантическия океан, разположено между Балканския полуостров на северозапад и север и Мала Азия на североизток, изток и юг:  мена пѫнамъ сво комѹжьдо: понътъ ѵксньскꙑ,  пропонъть ЙЕ Шест 94a 18 – 22 sq Сем. гн. мѣсто, вода, ꙁеро, мор҄е, брѣгъ