Терминологичен Речник
проповѣдъ  
проповѣдъ м енерг. Предзнание ( πρόγνωσις, εως, ἡ ) . Предвечен замисъл на Бога за това какво няма да зависи от нас, мотивиран от благост и справедливост: проставлꙗеть же ꙗже не сѹть въ насъ проповѣдѹ свомѹ прежде проповѣдѹ своемѹ все пресѹд бъ по блгодат  правьдѣ сво ЙЕ Бог 214b 2 – 6 Син. провѣдѣнь, промꙑслъ Сем. гн. благодать, проѹставъ, же не въ насъ, же въ насъ