Терминологичен Речник
промꙑслъ  
промꙑслъ м 1. креац. Промисъл ( πρόνοια, ἡ ) . Предвечна активност (енергия) на Бога, който има в своя ум идеите на творението, чрез които всяко едно нещо ще получи подобаващо устроение (извеждане в битие, διεξαγωγή): промыслъ сть мысль б͠жꙗ еюже вьсꙗ сѹщаѧ подобьны стро премлють ЙЕ Бог 205a 1 – 3 . Син. проповѣдь, провѣдѣнь Сем. гн. богъ, проѹставъ, прѣмѫдрость 2. сотир. Промисъл ( πρόνοια, ἡ ) . Спасителната грижа на Бога за тварите и за света: Промъіслъ ꙋбо сть ѡ б͠а къ сѹщаѩ бъівающ набъдѩ ЙЕ Бог 204b 22 Сем. гн. съпасень 3. икон. Промисъл ( πρόνοια, ἡ ) . Волята Божия, съобразно която всички неща се управляват по целесъобразен начин: аще нѣсть въстанѧ, то н б͠ъ сть н промꙑслъ, нъ само собою все ведеть сꙗ  несеть ЙЕ Бог 344b 6 – 9 Син. промꙑшл҄ень Сем. гн. съпасень, стротельство, въскрьсень