Терминологичен Речник
прѩтьство  
прѩтьство ср христ. Възприемане ( πρόσλημμα, ατος, τό ) . Въчовечаването на Словото:  бѹдеть послѹшьлвъ оц͠ѹ еже подобьно намъ.  ѿ насъ прѧтьствомь ЙЕ Бог 227а 2 – 4 Син. прѩть, въплъщень Сем. гн. стротельство, съпасень