Терминологичен Речник
прѧстьнкъ  
прѧстьнкъ м мистер. Наследник Божи ( κληρονόμος, ὁ ) , каквито ставаме благодарение на кръста: (к͠р(с)тъмъ) ада бж͠ꙗ  прастьнц бꙑхомъ ЙЕ Бог 251b 3 – 4 Син. съпрѧстьнкъ Сем. гн. крьстъ, крьщень, сѹсъ хрьстосъ