Терминологичен Речник
прьтъ  
прьтъ м биол. Прилягане, съответствие ( ἁρμονία, ἡ ) на частите на тялото:  прведе кость къ кост, кѹюжьдо къ прьтѹ своемꙋ ЙЕ Бог 348b 4 – 6