Терминологичен Речник
прлогъ  
прлогъ м ет. Нападение ( προσβολή, ἡ ) . В смисъл на интриги, съблазняване: Смь ѹбо прлогъмь спьрьва ꙁълаго бѣса прельствъшааго сꙗ л͠вка ЙЕ Бог 221 b 1 – 3 Син. съблаꙁнь Сем. гн. дꙗволъ, сотона, грѣхъ