Терминологичен Речник
пркосъ  
пркосъ м психол. Осезание ( ἁφή, ἡ ) . Едно от петте сетивни възприятия, което св. Йоан Дамаскин разглежда на четвърто място. Подобно на вкуса се осъществява не [дистанционно и] по права линия (което отличава и двете от зрението), нито отвсякъде (тук е разликата им с обонянието и слуха), а само при непосредствен досег на предмета със сетивата: а пркосъ  въкѹсъ н въ прѣмну, н въсѹдѹ поꙁнавають, нъ тъгда тъью, егда къ нмъ прблжꙗть сѧ свом ут ЙЕ Бог 193a 11 – b 4 Син. посѧꙁань, осѧꙁань Сем. гн. дѹша, ѹвьство, прѩть, твортво, обраꙁъ, грѹдво, гладъко, сѹхо, влъгъко, дебело, тьнъко, горѣ, долѹ, мѣсто, вельство, ѧсто, рѣдъко, обьло