Терминологичен Речник
првѧꙁань  
првѧꙁань -ꙗ ж астрон. Привързване, закрепване ( Ø ) – подчиняване и причастяването на небесното светило към своя кръг (пояс) по един отделен и различен начин: првѧꙁан же то мѣнтъ вънен  прѧщен къ свомъ крѫгомъ отълѫьнѣ  раꙁлѫьнѣ ЙЕ Шест 141b 8 – 14 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, вън҄ень, прѧщень, крѫгъ