Терминологичен Речник
прбꙑтъкъ  
прбꙑтъкъ м христ. Натрупване ( προσθήκη, ἡ ) . Относно характера на въплъщението: не малꙑм прбꙑтъкꙑ наконьавающѹ сꙗ тѣлѹ, нъ абье съвьрьшьшѹ сꙗ ЙЕ Бог 229b 6 – 9 Син. растень Сем. гн. плъть, въплъщень