Терминологичен Речник
постѫпъ  
постѫпъ м триад. Движение ( κίνησις, εως, ἡ ) – една от проявите на Божието единство, наред с единосъщието, дадеността на ипостасите една в друга, тъждествеността на тяхната воля, енергия, сила, власт и движение: а мьже дно сѹщьство  самы в себѣ сѹть ѹпостас  тождьство хъ хотѣнью же  дѣствѹ  слѣ  власт  поступѹ, да тако рекѹ неѿрѣꙁьно  еже бꙑтї еднъ б͠ъ ꙁнамъ ЙЕ Бог 76a 1 – 6 Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, дносѫщьство, хотѣнь, сла, дѣство, дѣтельство, власть, постѫпъ, шьствь