Терминологичен Речник
полъ  
полъ м 1. астрон. Полукълбо [половина] на небесната сфера ( Ø ) . С движението на слънцето в съответното полукълбо се свързват горещината и студът. Когато то обикаля по-голямата част на надземното полукълбо и по-малката [част] на подземното, това предизвиква силна жега по нашите места: мьже бол крѫгъ пола вꙑшеꙁемьнааго объходтъ а хѹжд подъꙁемьнааго. да тѣмь твортъ  варъ ꙁнонъ  лютъ на наше странѣ ꙁемлѧ ЙЕ Шест 121b 25 – c 7 Сем. гн. астрономꙗ, небо, крѫгъ, слъньце, варъ, вꙑшеꙁемьнꙑ полъ, подъꙁемьнꙑ полъ 2. биол. Пол ( Ø ) . Съвкупност от генетичните, морфологичните и други белези, по които се различават индивидите: дастъ богъ ловѣкѹ мѫжьскѹ полѹ съ нѣмь  съсьнѫѭ красотѫ ЙЕ Шест 255d 2 – 6 Сем. гн. жена, мѫжь, мѫжьство