Терминологичен Речник
поко  
поко -ꙗ м мистер. Покой на Господа ( ἀνάπαυσις, εως ἡ ) като символ на кръста: да ꙗкоже ѡ х͠ѣ гл͠ть, ѧвлꙗть въслѣдѹѧе: „въстан, г͠, въ поко сво“ ЙЕ Бог 254а 10 – 254b 2 Син. крьстъ Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ