Терминологичен Речник
поклон҄ень  
поклон҄ень -ꙗ ср еклес. Поклонение на изток ( προσκύνησις, εως, ἡ ) като неписано предание на апостолите: не простѣ н ѧкоже прлѹьнѣ, н беꙁ ума на въстокъ сꙗ кланѧмъ, нъ мьже ѿ вдма  невдма съложхомъ сꙗ естьства, сѹгѹбо  покланѧн народостворьцю прводмъ ЙЕ Бог 256b 6 – 257а 1 Син. поклонъ Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, въстокъ, прѣдань