Терминологичен Речник
подъложено  
подъложено -аго ср субст онтол. Субстрат ( ὑποκείμενον, τό ) , лежащо в основата. При словото това е въздухът. Тук е и различието му с ума, с който по природа са едно: по стьству дно сы но сть подъложенымъ ЙЕ Бог 41b 5 sq Сем. гн. стьство, ѹмъ, слово