Терминологичен Речник
подъꙁемьнꙑ полъ  
подъꙁемьнꙑ полъ синт. астрон. Подземноto полукълбо [половина] на небесната сфера ( Ø ) . С движението на слънцето в полукълбата на небето се свързват горещината и студът. Когато то обикаля по-голямата част на надземното полукълбо и по-малката [част] на подземното, това предизвиква силна жега по нашите места: мьже бол крѫгъ пола вꙑшеꙁемьнааго объходтъ а хѹжд подъꙁемьнааго. да тѣмь твортъ  варъ ꙁнонъ  лютъ на наше странѣ ꙁемлѧ ЙЕ Шест 121b 25 – c 7 Сем. гн. астрономꙗ, небо, крѫгъ, слъньце, варъ, вꙑшеꙁемьнꙑ полъ