Терминологичен Речник
плодъ  
плодъ м 1. биол. Плод ( καρπός, ὁ ) . Орган при растения, който съдържа едно или повече семена: мьже бо рее,  дрѣво плодьно творѧ плодъ ЙЕ Шест 83 4 2. биол. Ембрион ( ἔμβρυον, τό ) . Организъм при човека и животните в най-ранния период от развитието му: ѿ плода рева т посаждю на престолѣ твоемь ЙЕ Бог 2793b 4