Терминологичен Речник
прнѣскꙑѩ горꙑ  
прнѣскꙑѩ горꙑ синт. геогр. Пиренеи ( Πυρηναῖα ὄρη ) , планинска верига в Югозападна Европа: отъ ꙁападьнааго въꙁврата отъ прнѣскꙑѩ горꙑ сходтъ тартсъ же  стръ ЙЕ Шест 66d 11 – 16 Сем. гн. мѣсто, гора, мор҄е, рѣка, долъ, хлъмъ, потокъ