Терминологичен Речник
панар(е)тъ  
панар(е)тъ м библ. Панарет ( πανάρετος, ἡ ) , букв. Съкровище на всички добродетели, обозначение на две некаконични книги от Стария завет – Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисуса син Сирахов: а панартъ се же есть премѹдрость соломонꙗ  премѹдрость ͠ісва, юже отьць сраховъ сътвор ждовьскꙑ, елньскꙑ же съкаꙁа сего бънѹкъ ͠ісъ а сраховъ с͠нъ ЙЕ Бог 312b 3 – 8 Сем. гн. кън҄гꙑ, пентатеѵхъ, ветъхꙑ ꙁавѣтъ, съпасень, благоьсть, вѣра