Терминологичен Речник
палца  
палца ж мистер. Жезъл за подчинение ( ῥάβδος, ἡ ) като функция на кръста: съ (крьстъ) лежꙗщхъ въстане, стоꙗщхъ ѹтвьрда, немощьнꙑхъ жъꙁлъ, пасомꙑхъ палца ЙЕ Бог 253а 6 – 8 Син. жьꙁлъ Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень