Терминологичен Речник
оловѣенье  
оловѣенье -ꙗ ср христ. Въчовечаване ( ἐνανθρώπησις, εως, ἡ ) . Приемане на човешката природа от второто лице на Света Троица, въплъщението на Сина Божи: не самъ ѹбо дьꙗволъ бꙋдеть л͠вкъ по г͠ню ѡл͠веню ЙЕ Бог 340b 3 – 5 Син. въплъщень Сем. гн. слово божь, стротельство, съпасень, сѹсъ хрьстосъ, сꙑнъ божь, сꙑнъ ловѣьскꙑ