Терминологичен Речник
отъстѫпл҄ень  
отъстѫпл҄ень -ꙗ ср физ. Отстояние, разстояние, отстъп ( ἀπόστασις, ἡ ) . Пространствено разположение на телата, предметите: а же горѣ  долѹ, то то крѫжьнꙑмь объшьствмь тожде стъ,  вьсе просто на объхожден мъного отъстѫплен матъ. мѹ же по стьствѹ шьст раꙁльно стъ ЙЕ Шест 18b 7 – 13 Син. отъстѫпъ. Сем. гн. пошьствь, стоꙗнь, объшьствь, объхождень, шьсть