Терминологичен Речник
отърѣꙁъ  
отърѣꙁъ м мистер. Изкореняване на греха ( ἐκκοπή, ἡ ) , относно потопа като първата форма на кръщение: прьвое крьщене потопьное на ѿрѣꙁъ грѣхомъ ЙЕ Бог 245а 5 – 6 Син. гѹбтел҄ьство, гѹбл҄ень Сем. гн. крьщень, свѧтꙑ дѹхъ, вода, грѣхъ