Терминологичен Речник
отърѣꙁань  
отърѣꙁань -ꙗ ср ет. Отстраняване ( ἀναίρεσις, εως ἡ ) . Унищожаването на греха: мже тъщмое бꙗше грѣхѹ отърѣꙁане ЙЕ Бог 223а 2 – 3 Син. отъръвень Сем. гн. съпасень