Терминологичен Речник
отълѫень  
отълѫень -ꙗ ср есхат. Отделяне ( χωρισμός, ὁ ) , т.е. смъртта като отделяне на душата и тялото: аще бо съмьрьть ѹставлѧють отълѹене д͠ш ѡтъ плът, въстанъ всꙗко есть съньмъ д͠ш же  плът  въторое насꙑпавъшѹѹмѹ сѧ  падъшѹѹмѹ жвотѹ стате ЙЕ Бог 343b 1 – 6 Син. съмрьть Сем. гн. дѹша, тѣло, въскрьсень