Терминологичен Речник
осрама  
осрама -ꙑ ж есхат. Срам, посрама ( αἰσχύνη ἡ ) . Тези, които са вършили зло, ще възкръснат за вечно осъждане и срам:  мноꙁ съпѧщхъ въ ꙁемьнѣ прьст въстанѹть, с въ жте вѣьно, а с въ ѹкорꙁнѹ  осрамѹ вѣьнѹ ЙЕ Бог 349b 2 – 6 Син. срамъ Сем. гн. осѫждень, правосѫдьство