Терминологичен Речник
опсано  
опсано -аго ср субст онтол. Описуемо ( περιγραπτόν, τό ) . Такова е тварното, защото то е и сложно, текущо, изменчиво, описуемо, имащо очертания: творено бо  сложьно, стоьное ꙁвратьно  ѡпсано  ѡдрьжмо  обраꙁъ мꙑ  тьльно ЙЕ Бог 69a 2 – 5 Сем. гн. твор҄ено, сложьно, стоьное, ꙁвратьно, обраꙁъ, тьльно