Терминологичен Речник
одежда  
одежда ж естет. Дреха, премяна ( περιβόλαιον, τό ) като ценен предмет на бита: ельма бо любꙑхъ драгꙑ  домъ  одръ  ѡдежда, кольм пае г͠нѧ  сп͠са, мже  сп͠саемъ сꙗ ЙЕ Бог 254b 3 – 6 Сем. гн. бꙑть, жвотъ, рꙁа