Терминологичен Речник
овьнъ  
овьнъ м астрон. Съзвездие [зодия] Овен ( κριός, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е март (на 21): овьнъ м͠(с)ца марта въ к͠а прїметь сл͠нце ЙЕ Бог 138a 5 – 7 Когато слънцето преминава през т. нар. [съзвездие] Овен, тогава настъпва пролетта и тο създава равноденствие. Като мъдър работник, слънцето разделя и изравнява времетраенето на деня и на нощта: гда же ѹбо ꙁовомааго овьна слъньце продетъ, то тъгда въводтъ весньнааго года съвратъ равьнодьн творѧ, т ꙗкꙑ хꙑтрꙑ дѣлатель дѣлѧ равьнтъ дьн  нощ крѫговьнааго раꙁмѣренꙗ обношенꙗ  шьствꙗ ЙЕ Шест 121a 24 – b 9 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)