Терминологичен Речник
обрѣꙁань  
обрѣꙁань -ꙗ ср мистер. Обрязването като аналог на кръста ( περιτομή, ἡ ) : сь (крьстъ) намъ ꙁнамене сꙗ дасть на елѣ, ꙗкоже н ꙁ͠лтомь обрѣꙁане ЙЕ Бог 252b 7 – 9 Син. ꙁнамень Сем. гн. крьстъ, крьщень