Терминологичен Речник
обращень  
обращень -ꙗ ср ет. Обръщане ( ἐπιστροφή, ἡ ) . Връщането на падналия човек към Бога: нъ мноꙁѣмь  пьрвое каꙁнвъ  на обращене ꙁъвавъ стенанемь  трѹсомь ЙЕ Бог 222а 6 – 222b 2 Син. покаꙗнь Сем. гн. ꙁъвань