Терминологичен Речник
обавл҄ень  
обавл҄ень -ꙗ ср есхат. Изобличаване [на юдеите] ( ἔλεγχος, ους, τό ) , което предстои с идването на Антихриста: подоба же ѹбо преже повѣдат сꙗ еваньгелью въ вьсѣхъ ꙗꙁꙑцѣхъ, ꙗкоже рее г͠ь, т тъгда прдеть на обавлен ждовьско ЙЕ Бог 338а 1 – 5 Син. облень Сем. гн. ждове, антхрьстъ