Терминологичен Речник
нѵсъ  
нѵсъ м геогр. Нис ( Νύσης, ου, ὁ ) . Река, която не е идентифицирана: агонъ же  нусъ  ꙁовомꙑ хремъ ЙЕ Шест 67a 27 – 67b 1 Сем. гн. мѣсто, вода, мор҄е, рѣка