Терминологичен Речник
носъ  
носъ м биол. Нос ( ῥίς, ῥινός, ἡ ) . Сетивен орган на обонянието, намиращ се в лицевата част на главата, над устата: нъ не натаѩ ѹдꙑ рее, сътвор богъ о  ѹш  носъ ЙЕ Шест 12b 18 Сем. гн. ноꙁдр, око, ѹхо