Терминологичен Речник
ноꙁдр  
ноꙁдр - м мн биол. Ноздри, ед. ч. ноздра ( ῥίς, ῥῖνος, ἡ ) . Предните отвори на носа на човек или животно: Нъ  обонѣѭщѫѭ слѫ мата ноꙁдр ЙЕ Шест 232а 8 Сем. гн. носъ, око, ѹхо