Терминологичен Речник
нога  
нога -ꙑ ж 1. мистер. Нога, нозе Христови ( πούς, ποδός, ὁ ) , които правят достойни за почит местата, по които те са стъпвали: „въндѣмъ въ села го, поклонмъ сѧ на мѣстѣ деже стоꙗсте ноꙁѣ го“ ЙЕ Бог 254а 7 – 10 Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ 2. биол. Крак, долен крайник ( κῶλον, τό ) . Крайник на човека и животните: мꙑ ногама грѧдѹще коньаваемъ шьствь ЙЕ Бог 97а 6  дрѹгꙑ жвотъ ногꙑ матъ  ходтъ ЙЕ Шест 170d 7 Сем. гн. колѣно, рѫка, лѣнъ, ѹдъ