Терминологичен Речник
неьствꙑ  
неьствꙑ -? м субст есхат. Нечестивец, светотатец ( ἀσεβής, ὁ ) – название за онези, които заедно с Антихриста ще бъдат осъдени на вечен огън:  предасть сꙗ дьꙗволъ  бѣсове го  ловѣкъ его рекъше антхрьстъ,  неьств  грѣшьн въ огнь вѣьнꙑ ЙЕ Бог 357b 7 – 358a 2 Син. грѣшьнкъ Сем. гн. антхрьстъ, дьꙗволъ