Терминологичен Речник
нова ꙁвѣꙁда  
нова ꙁвѣꙁда синт. астрон., астрол. Комета ( κομήτης, ου, ὁ ) . Кометите не спадат към изначално сътворените от Бога светила, а по Божия повеля в някакъв момент се съставят, а след това се разпадат. Това ги прави знаци за смъртта на царете: новы ꙁвѣꙁды на ꙁнаменьѧ кака съмьрт ц͠срьскыхъ ꙗже не сѹть ѿ спьрва бывъшїхъ ꙁвѣꙁдъ нъ б͠жьемь повелѣньемь въ то времꙗ съставлѧють сꙗ  пакы сꙗ расыпають ЙЕ Бог 142b 4 – 143a 1 Сем. гн. ꙁвѣꙁда, ꙁнаменье, съмрьть