Терминологичен Речник
нлъ  
нлъ м геогр. Нил ( Νεῖλος, ὁ ) . Първоначалното име на реката е Геон: ае геонъ; сьже стъ нлъ. геонъ спрьва стъ мѹ мѧ ЙЕ Шест 259c 6 – 12 Не се влива в плавателното море и по големина не прилича на река, а на море. Когато излезе из бреговете си, залива египетската земя: овꙑ же вьнѣ морѣ, по немѹ же ладѩ ходѧтъ, вълваѭтъ сѧ; агонъ же  нусъ  ꙁовомꙑ хремъ,  къ томѹ ще нлъ, же  родомь акꙑ нѣстъ рѣка, гда ꙁдетъ акꙑ море  напотъ гупьтьскѫѭ ꙁемлѭ ЙЕ Шест 67a 24 – b 7 Сем. гн. мѣсто, вода, островъ, мор҄е, рѣка, долъ, потокъ, брѣгъ, пѹстꙑн҄