Терминологичен Речник
ненадѣ маѧ  
ненадѣ маѧ синт. онтол. [Случващо се] неочаквано ( ἀπροσδόκητον, τό ) . Характеризира случая като вид причинност. Той има място в редки случаи, които настават неочаквано: а прлѹаꙗ скѹдьнаꙗ  ненадѣ маѧ ЙЕ Бог 195а 5 sq Сем. гн. богъ, стьство, ꙁвол҄ень, вна, лѹа, нѫжда, самобꙑть