Терминологичен Речник
невѣдѣнь  
невѣдѣнь -ꙗ ср богоп. Незнание ( ἀγνωσία, ἡ ) . Бог не ни оставя в незнание за себе си, но създавайки човека, е дал в природата му разум, за да познава, че Той съществува: обае не остав насъ б͠ъ въ невѣдѣн всꙗкомь бьхма, нь творꙗ ловѣка въ естьствѣ емѹ даꙗ раꙁѹмъ вѣдѣт ꙗко сть б͠ъ ЙЕ Бог 15b 3 – 7 Сем. гн. богъ, ловѣкъ, стьство, раꙁѹмъ, вѣдѣнь