Терминологичен Речник
небо  
небо -небесе -небес ср астрон. Небе ( οὐρανός, ὁ ) заедно с обхващаното от него – вселена, всемир, универсум. Небето е това, което обхваща видимия и невидимия свят: н͠бо сть обѧтье вдмаго  невдмаго ꙁъданꙗ ЙЕ Бог 119b 8 sq. Сем. гн. обѧть, ꙁьдань, вдмо, невдмо