Терминологичен Речник
наѹкъ  
наѹкъ м 1. антроп. Знание ( γνώμη, ἡ ) . Една от отличителните черти на човешката ипостас. Отделните хора се различават по време и място, по своите знания, сила, облик, нагласа, съчетаване, достойнство, нрав, както и с всички характеризиращи свойства:  мѣстомь раꙁно сѹть  лѣтъмь раꙁльн сѹть  наѹкъмь дѣлꙗть сꙗ  мощью  обраꙁъмь  нравъмь  растворъмь  санъмь  къꙁню  всѣм подобѹющм своствы ЙЕ Бог 77b 7 – 78а 5 Сем. гн. ѹпостась, мѣсто, лѣто, мощь, обраꙁъ, нравъ, растворъ, санъ, къꙁнь, своство 2. мистер. Човешки обичай ( ἔθος, εος, τό ) на измиването, който възпроизвежда тайнството кръщение за духовното възраждане на човека: т ꙗкоже пр крьщен, понеже наѹкъ л͠вкомъ водою сꙗ ѹмꙑт а маслъмь древѧнꙑмь помаꙁат, прпрꙗже маслѹ  водѣ даръ пороженю ЙЕ Бог 268b 7 – 269а 5 Син. обꙑа Сем. гн. крьщень, тана, ловѣкъ