Терминологичен Речник
напльн҄ень  
напльн҄ень -ꙗ ср биол. Напълване ( ἀναπλήρωσις, εως, ἡ ) . Възстановяване на отделените от организма влага, сухо [вещество] и въздух. Техният недостиг поражда потребност от изпълване и предизвиква глад и жажда: тъщть бо сꙗ мокро  сухо  духъ, егоже требѹеть наплъненꙗ. да естьствьн суть вред  аль  жꙗдане ЙЕ Бог 182b 6 Сем. гн. мокро  сѹхо, дѹхъ, врѣдъ, жѧдань