Терминологичен Речник
наꙁнаменань  
наꙁнаменань -ꙗ ср 1. мистер. Пример на кръщение ( ὑπογραμμός, ὁ ) , какъвто за нас е Иисус Христос: к͠р(с)т же сꙗ, не ѧкоже самъ требѹꙗ ѡщенꙗ, нъ ... да ѡбраꙁꙑ наꙁнаменане намъ крьщеню будеть ЙЕ Бог 246а 2 – 246b 3 Син. обраꙁъ Сем. гн. крьщень, сѹсъ хрьстосъ, свѧтꙑ дѹхъ 2. астрон. Белег ( Ø, предп. χαρακτηριστικόν, τό ) . Необходимо и полезно е да се знаят понятията („имената“), с които са си служили езичниците, когато са говорили за астрономия. Като изясним с тяхна помощ различията и белезите на слънчевите обрати, още повече ще славим и хвалим премъдрия творец: прѣстѫпаѭтъ. подоба же стъ  на потрѣбѫ, намъ о семь бесѣдовавъшемъ, побесѣдоват пакꙑ  м же менꙑ  вьнѣщьн бесѣдѹѭще глаголѭтъ о астроном... да тѣм менꙑ  раꙁлѫен  наꙁнаменан слънььнꙑѩ съвратꙑ  прѣходꙑ ꙗвѣ съкаꙁавъше же то стъ тако вънлъ  нареклъ прѣхꙑтрꙑ творьць, того пае прославмъ  похвалмъ ЙЕ Шест 121a 2 – 23 Сем. гн. астрономꙗ, раꙁлѫень, съвратъ, прѣходъ