Терминологичен Речник
мѫенкъ  
мѫенкъ м агиол. Мъченик, свидетел за Христа ( μάρτυρ, υρος, ὁ ) : пр͠дтѹ оана ѧко пр(о)рока  к͠р(с)тлꙗ, ап͠ла же  м͠нка ЙЕ Бог 297b 1 – 3  г͠нꙗ же м͠нкꙑ отъ всѣхъ наротъ ꙁбьранꙑ ꙗко  вонꙑ хрьстовꙑ ЙЕ Бог 298а 3 – 5 Син. съвѣдѣтел҄ь, послѹхъ Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ