Терминологичен Речник
мꙑсльно  
мꙑсльно -аго ср субст 1. антроп. Разумна способност ( λογικόν, τό ) , дадена ни, за да можем да вземаме решения. Благодарение на нея всяко разумно същество е и самовластно: а мꙑсльное всꙗко не помꙑшленѧ н дѣльма нꙑ есть дан(о). да ꙁа того рад все словесьно  самовластьно есть ЙЕ Бог 141a 8 – b 3 Син. мꙑслмое Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, словесьно, беꙁмꙑсльно 2. психол. Разумна способност ( λογικόν, τό ) – една от двете способности, които съставляват душата: раꙁдѣлꙗють же сꙗ слꙑ д͠шьнꙑꙗ въ мꙑсльно  беꙁмꙑсльно ЙЕ Бог 183a 6 – 8 Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, беꙁмꙑсльно