Терминологичен Речник
мꙑслмо  
мꙑслмо -аго ср субст антроп. Разумна способност ( λογικόν, τό ) , дадена ни, за да можем да вземаме решения. Благодарение на нея всяко разумно същество е и самовластно:  мꙑслмое же въ лхоть есть въ насъ. н едномѹ бо сѹще властеле, въ лхоть съвѣтѹемъ. а мꙑсльное всꙗко не помꙑшленѧ н дѣльма нꙑ есть дан(о). да ꙁа того рад все словесьно  самовластьно есть ЙЕ Бог 141b 4 – 5 Син. мꙑсльно Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, словесьно, беꙁмꙑсльно